Учебна програма по География и икономика за VІІІ клас

Учебната програма по География и икономика започва с общо представяне, определят се целите и са разписани очакваните резултати от прилагането на програмата, а също така и методическите указания за прилагане.

Дата на добавяне Изтегляния
01.12.2010 64 Изтегли