Папки

Учебна програма по Спортна подготовка за VІІІ клас (спортно училище)

Учебната програма по Спортна подготовка започва с общо представяне, определят се целите и са разписани очакваните резултати от прилагането на програмата, а също така и методическите указания за прилагане.

Дата на добавяне Изтегляния
01.12.2010 10 Изтегли