Учебна програма по Български език и литература за VІІІ клас

В учебната програма по Български език и литература е разписано учебното съдържание, разделено на ядра, разписани са очакваните резултати от прилагането на програмата, а също така и методическите указания за прилагане.

Дата на добавяне Изтегляния
01.12.2010 82 Изтегли