Папки

Учебна програма по Английски език за VІІІ клас (интензивно изучаване)

Учебната програма по Английски език започва с общо представяне, определят се целите и са разписани очакваните резултати от прилагането на програмата, а също така и методическите указания за прилагане.

Дата на добавяне Изтегляния
01.12.2010 33 Изтегли