Учебна програма по Химия и опазване на околната среда за VІІІ клас

Учебната програма по Химия и опазване на околната среда започва с общо представяне, определят се целите и са разписани очакваните резултати от прилагането на програмата, а също така и методическите указания за прилагане.

Дата на добавянеИзтегляния
01.12.201075 Изтегли