Папки

Учебна програма по Френски език за VІІІ клас (интензивно изучаване)

Учебната програма по Френски език започва с общо представяне, определят се целите и са разписани очакваните резултати от прилагането на програмата, а също така и методическите указания за прилагане.

Дата на добавяне Изтегляния
01.12.2010 4 Изтегли