Учебна програма по Биология и здравно образование за VІІІ клас

Учебната програма по Биология и здравно образование започва с общо представяне, определят се целите и са разписани очакваните резултати от прилагането на програмата, а също така и методическите указания за прилагане.

Дата на добавянеИзтегляния
01.12.2010223 Изтегли