Папки

Учебна програма по Физическо възпитание и спорт за VІІІ клас

Учебната програма по Физическо възпитание и спорт започва с общо представяне, определят се целите и са разписани очакваните резултати от прилагането на програмата, а също така и методическите указания за прилагане.

Дата на добавяне Изтегляния
01.12.2010 47 Изтегли