Учебна програма по Италиански език за VІІ-VІІІ клас (втори чужд език)

Учебната програма по Италиански език език започва с общо представяне, определят се целите и са разписани очакваните резултати от прилагането на програмата, а също така и методическите указания за прилагане.

Дата на добавяне Изтегляния
01.12.2010 11 Изтегли