Учебна програма по Френски език за VІІ-VІІІ клас (втори чужд език)

Учебната програма по Френски език започва с общо представяне, определят се целите и са разписани очакваните резултати от прилагането на програмата, а също така и методическите указания за прилагане.

Дата на добавянеИзтегляния
01.12.20104 Изтегли