Учебна програма по майчин Турски език за VІІІ клас – ЗИП

Учебната програма по майчин Турски език започва с общо представяне, определят се целите и са разписани очакваните резултати от прилагането на програмата, а също така и методическите указания за прилагане.

Дата на добавяне Изтегляния
01.12.2010 13 Изтегли