Учебна програма по Италиански език за VІІ-VІІІ клас (първи чужд език)

Учебната програма по Италиански език започва с общо представяне, определят се целите и са разписани очакваните резултати от прилагането на програмата, а също така и методическите указания за прилагане.

Дата на добавянеИзтегляния
01.12.20103 Изтегли