СПИСЪК на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СОУ

В списъка са посочени заболяванията, които имат отношение с приемането на учениците в профилирани гимназии , профилирани паралелки в гимназии или СОУ.
Посочени са също така и хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности, профили и професии, които имат отношение с приема на учениците след завършен VII клас или основно образование

Дата на добавянеИзтегляния
10.12.201058 Изтегли