Заповед № РД 09-1159/13.09.2010 за определяне на графика на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2011/2012 година

Със Заповед № РД 09-1159/13.09.2010 е определен графика на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2011/2012 година

Дата на добавяне Изтегляния
10.12.2010 15 Изтегли