Държавен план-прием за учебната 2010/2011 година за държавните профилирани гимназии и за профилираните паралелки в държавните средни общообразователни училища и гимназии

Държавният план-прием за учебната 2010/2011 година за държавните профилирани гимназии и за профилираните паралелки в държавните средни общообразователни училища и гимназии е утвърден със Заповед № РД 09-362/30.03.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката

Дата на добавянеИзтегляния
11.12.201035 Изтегли