Заповед № РД 09-1582/09.09.2009 г. за организацията на дейностите по приемане на ученици в държавни и в общински училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2010/2011 година

Със Заповед № РД 09-1582/09.09.2009 г. е определена организацията чрез график на дейностите по приемане на ученици в държавни и в общински училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2010/2011 година

Дата на добавянеИзтегляния
10.12.201018 Изтегли