Учебно-изпитна програма за конкурсен изпит за проверка на способностите по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за приемане на ученици в паралелките с профил „ИЗКУСТВА” в общообразователни и в професионални училища след завършен VІІ клас или основно образование за учебната 2010/2011 година

В учебно-изпитната програма са посочени вида и времетраенето на изпита, формата на изпита, учебното съдържание, което се обхваща, компетентностите, които се оценяват, както и изискванията за оценяване.

Дата на добавянеИзтегляния
11.12.201063 Изтегли