Заповед № РД 09-94 от 25.01.2010 г. за утвърждаване на изискванията за провеждане на външно оценяване на учениците в IV, V, VI и VII клас и в VIII клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2009/2010 г.

Разписани са изискванията за провеждане на национално външно оценяване на учениците от ІV клас през учебната 2009/2010 година.
Разписани са изискванията за провеждане на външно оценяване на учениците V, VІ, VІІ и VІІІ клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2009/2010 г.

Дата на добавянеИзтегляния
10.12.201019 Изтегли