Държавен план–прием за учебната 2010/2011 година в спортните училища

Със Заповед № РД 09-361/30.03.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката е утвърден държавният план–прием за учебната 2010/2011 година в спортните училища

Дата на добавяне Изтегляния
11.12.2010 3 Изтегли