Заповед № РД 09-1585 от 09.09.2009 г. за провеждане на външно оценяване на учениците от IV, V, VI и в VII клас и в VIII клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2009/2010 г.

С тази заповед се определят датите за провеждане на национално външно оценяване, разделени по класове и учебни предмети.

Дата на добавяне Изтегляния
10.12.2010 15 Изтегли