Изпит за проверка на способностите по СПОРТ за учениците, кандидатстващи за профил „СПОРТ” след VII и VIII клас за учебната 2010/2011 година

В учебно-изпитната програма са посочени вида и времетраенето на изпита, формата на изпита, компетентностите, които се оценяват, както и изискванията за оценяване.

Дата на добавянеИзтегляния
11.12.20105 Изтегли