НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

С тази наредба се определят условията и редът за организиране и провеждане на държавните зрелостни изпити, които се полагат от учениците, успешно завършили XII класа за придобиване на средно образование. Държавните зрелостни изпити се организират и провеждат на национално, регионално и училищно равнище.

Дата на добавянеИзтегляния
11.12.201029 Изтегли