НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища

С тази наредба се определят условията и редът за приемане на ученици в държавни и в общински училища във:
1. VIII клас – в профилирани гимназии, в профилирани паралелки за обучение с интензивно изучаване на чужд език в средни общообразователни училища, в професионални гимназии и паралелки за придобиване на професионална квалификация в средни общообразователни училища и в профилирани гимназии;
2. IХ клас – в профилирани гимназии, в профилирани паралелки в средни общообразователни училища, в гимназии, в професионални гимназии, в професионални училища, в непрофилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионална квалификация в средни общообразователни училища, в профилирани гимназии и в гимназии;
3. VII или VIII клас за придобиване на професионална квалификация и основно образование – в професионални училища и в паралелки за професионално обучение в основни, прогимназиални и средни общообразователни училища.
Също така се определят и условията и редът за приемане на лица със средно образование в държавни и общински професионални колежи и в професионални гимназии.

Дата на добавянеИзтегляния
10.12.201032 Изтегли