Какво представлява изследването PISA

PISA – Програмата за международно оценяване на учащите се на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е нова съвместна инициатива на страните-членки на ОИСР за определяне до каква степен подрастващите на 15-годишна възраст, приближаващи края на задължителното обучение, са готови да посрещнат предизвикателствата и трудностите на съвременното общество.

Дата на добавянеИзтегляния
25.08.201017 Изтегли