АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ БЮДЖЕТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Проучването е изготвено от Клуб Икономика 2000. Програма „Инициатива местно самоуправление” Инициатива местно самоуправление се изпълнява от R.T.I. International по Договор с ААМР № EEU-I-00-99-00014-00

Дата на добавянеИзтегляния
25.08.201010 Изтегли