PISA 2002 НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД

Проектът PISA е в помощ на държавната образователна политика. Организиран е от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР/OECD) за международни сравнителни изследвания в областта на образованието. В изследванията по проекта са включени тестове за оценяване на грамотността на 15-годишните за работа с текст (грамотност по четене); по математика; по природни и обществени науки (за тази част организаторите са приели общия термин “науки”). Изследванията по проекта са разпределени във фази. Всяка от тях е с продължителност 4 години и с преобладаваща насоченост към определен вид “грамотност” в реда: четивна, математическа, по природни и обществени науки.

Дата на добавянеИзтегляния
25.08.201012 Изтегли