България – образование и умения за икономиката на знанието

Благодарение на наличието на добре образована работна сила през последните години
българската икономика постигна впечатляващи успехи. Въпреки това, в процеса на
подготовката си за присъединяване към Европейския съюз българската образователна
система се изправя пред редица предизвикателства.

Дата на добавянеИзтегляния
25.08.20109 Изтегли