Грамотност и умения за следващото общество-PISA

Основна цел на образователната политика е да осигурява подходящи и равни възможности за посрещане на образователните нужди на всички ученици, въпреки разликите в семейните обкръжения. Данните от PISA показват, че семейното обкръжение е постоянен източник на неравенства в образователните резултати в много страни. Фактът, че някои страни са способни да постигнат и високи средни резултати по грамотност и да намалят разликите между постиженията на учениците от различни семейни обкръжения предполага, че е възможно да се постигне образователно качество при равни условия за всички ученици, без да се правят компромиси.

Дата на добавянеИзтегляния
25.08.20107 Изтегли