Доклад за ефективността на образованието

Експертите в отдел “Микроикономически изследвания” на Министерството на финансите подготвиха доклад за ефективността на образованието, наречен “Преглед на публичните разходи – Образованието – състояние, проблеми и възможности”. Тъй като докладът е много добър смятаме, че българските учители трябва да имат достъп до него.

Дата на добавянеИзтегляния
25.08.201018 Изтегли