КОНВЕНЦИЯ за борба срещу дискриминацията в областта на образованието

Приета по време на XI-та сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО на 14.12.1960 г. Ратифицирана с указ № 508 на 17.11.1962 г. Издадена в Сборник от международни документи 1992 г.

Дата на добавянеИзтегляния
25.08.201074 Изтегли