Рамка на европейското проучване на езиковите компетентности

Европейското проучване има за цел да предостави на държавите-членки, на отговорните за разработването на политиката лица, на преподавателите и специалистите надеждни и съпоставими данни за чуждоезиковите умения в Европейския съюз. То ще предостави данни за способността на младите хора да изучават чужди езици, за това къде да се намерят примери за добра практика и висока ефективност, както и за постигнатия напредък при усъвършенстване на изучаването на чужди езици.

Дата на добавянеИзтегляния
25.08.201042 Изтегли