Учебна програма по Биология и здравно образование за ХІІ клас

В учебната програма по Биология и здравно образование е разписано учебното съдържание, разделено на ядра, разписани са очакваните резултати от прилагането на програмата, а също така и методическите указания за прилагане

Дата на добавянеИзтегляния
10.12.2010110 Изтегли