Учебна програма по Математика за ХІІ клас

В учебната програма по Математика е разписано учебното съдържание, разделено на ядра, разписани са очакваните резултати от прилагането на програмата, а също така и методическите указания за прилагане

Дата на добавянеИзтегляния
10.12.2010108 Изтегли