Учебна програма по Чешки език за ХІІ клас (втори чужд език – ПП)

В учебната програма по Чешки език е разписано учебното съдържание, разделено на ядра, разписани са очакваните резултати от прилагането на програмата, а също така и методическите указания за прилагане

Дата на добавянеИзтегляния
10.12.20103 Изтегли