Учебна програма по Химия и опазване на околната среда за ХІІ клас

В учебната програма по Химия и опазване на околната среда е разписано учебното съдържание, разделено на ядра, разписани са очакваните резултати от прилагането на програмата, а също така и методическите указания за прилагане

Дата на добавянеИзтегляния
10.12.201059 Изтегли