Папки

Учебна пограма по Физика и астрономия за ХІІ клас

В учебната програма по Физика и астрономия е разписано учебното съдържание, разделено на ядра, разписани са очакваните резултати от прилагането на програмата, а също така и методическите указания за прилагане

Дата на добавяне Изтегляния
10.12.2010 47 Изтегли