Учебна програма по Информатика за ІХ клас

Учебната програма по Информатика започва с общо представяне, определят се целите и са разписани очакваните резултати от прилагането на програмата, а също така и методическите указания за прилагане.

Дата на добавянеИзтегляния
07.12.2010159 Изтегли