Методически насоки за провеждане на обучението по Информационни технологии за ІХ клас

Методическите насоки по Информационни технологии подпомагат работата на учителя. В насоките са разписани целите на обучението, модулите, които включва, както и примерното разпределение на хорариума часове.

Дата на добавяне Изтегляния
07.12.2010 57 Изтегли