Папки

Учебна програма по Физика и астрономия за ІХ клас

Учебната програма по Физика и астрономия започва с общо представяне, определят се целите и са разписани очакваните резултати от прилагането на програмата, а също така и методическите указания за прилагане.

Дата на добавяне Изтегляния
07.12.2010 99 Изтегли