Учебна програма по Химия и опазване на околната среда за ІХ клас (второ равнище)

Учебната програма по Химия и опазване на околната среда започва с общо представяне, определят се целите и са разписани очакваните резултати от прилагането на програмата, а също така и методическите указания за прилагане.

Дата на добавянеИзтегляния
07.12.201072 Изтегли