Учебна програма по Психология и логика за ІХ клас

Учебната програма по Психология и логика започва с общо представяне, определят се целите и са разписани очакваните резултати от прилагането на програмата, а също така и методическите указания за прилагане.

Дата на добавяне Изтегляния
07.12.2010 90 Изтегли