Учебна програма по Биология и здравно образование за ІХ клас (първо равнище)

Учебната програма по Биология и здравно образование започва с общо представяне, определят се целите и са разписани очакваните резултати от прилагането на програмата, а също така и методическите указания за прилагане.

Дата на добавянеИзтегляния
07.12.2010124 Изтегли