Папки

Учебна програма по Румънски език за ХІ клас (първи чужд език)

В учебната програма по Румънски език е разписано учебното съдържание, обособено в раздели, разписани са очакваните резултати от прилагането на програмата, а също така и методическите указания за прилагане.

Дата на добавяне Изтегляния
08.12.2010 2 Изтегли