Обучение, базирано на проекти: Кратко въведение

Базираното на проекти обучение (PBL) е теоретичната рамка, използвана да очертае учебния план на проектите, дадени тук.

Дата на добавяне Изтегляния
26.08.2010 174 Изтегли