Проект 2: Създаване на маркетингов план. Tаблица за остойностяване и ценообразуване.

Разработване на таблица за остойностяване и ценообразуване за единица артикул.

Дата на добавяне Изтегляния
26.08.2010 174 Изтегли