Проект 3: Създаване на портфолио за професионално ориентиране. План на урока.

В този проект учениците ще бъдат включени в процеси, свързани с търсенето и намирането на работа.

Дата на добавяне Изтегляния
26.08.2010 210 Изтегли