Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел: Цели.

Курсът Използване на Microsoft Office 2007 с образователна цел служи като въведение към практическото приложение на компютъра от ученици и студенти, вече имащи известен опит с компютрите и с основните компютърни функции (копиране, поставяне, отваряне / затваряне / записване на файлове, използване на мишка и т.н.) и с основните дейности на операционната система.

Дата на добавяне Изтегляния
26.08.2010 158 Изтегли