Проект 2: Създаване на маркетингов план. Модул 2.

Презентация Модул 2: Планиране маркетинга на продукта.

Дата на добавяне Изтегляния
26.08.2010 126 Изтегли