ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 177 от 18 юли 2016 г. за изменение на Тарифата за таксите, които се събират от Министерството на образованието и науката, одобрена с ПМС № 103 от 2003 г.

С Постановление № 177 от 18 юли 2016 г. се изменя Постановление № 103/2003 г. за приемане на Тарифата за таксите, които се събират от Министерството на образованието и науката. Изменението изцяло се състои в приемане на такси: за разглеждане на заявление за оценяване на познавателна книжка, учебник или учебен комплект, за извършване на оценка на познавателна книжка, на учебник и на учебен комплект за съответствие с държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала.

Дата на добавянеИзтегляния
24.07.201618 Изтегли