Избрани

Най-новата публикация в избрани ще се показва като избрана. Категорията няма да се вижда в последни новини на началната. Важно е краткото име да е izbrani.